Wdrożony w KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, w styczniu bieżącego roku został rozszerzony o wymagania norm ISO 14001 i PN-N 18001/OHSAS 18001.

Podczas przeprowadzonego w dniach 01-06.04.2016 auditu ponownej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, została również przeprowadzona weryfikacja wdrożenia nowych wymagań według PN-EN ISO 9001:2015.

Badanie audytowe wykazało, że funkcjonujący w Spółce system zarządzania jest zgodny z kryteriami auditu, skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych, ale przede wszystkim przydatny do zakresu certyfikacji – produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych.

„Uzyskane Certyfikaty są potwierdzeniem zarówno wysokiej jakości wykonywanych przez KOPEX FOUNDRY odlewów, ale również zaangażowania wszystkich pracowników w utrzymanie i ciągłe doskonalenie procesów objętych zakresem certyfikacji” – mówi Agnieszka Buniowska – Pełnomocnik ds. ZSZ.