Technologia formy i rdzenia

Formy i rdzenie wykonujemy w technologii sypkich mas samoutwardzalnych na bazie żywic furanowych i w technologii ALFA-SET. Przygotowanie masy odbywa się w mieszarko-nasypywarkach z wykorzystaniem masy regenerowanej w nowoczesnych stacjach regeneracji. Ciągłe monitorowanie parametrów masy zapewnia odpowiednią jakość form i najwyższą jakość odlewów o dużej dokładności wymiarowej.

 

technologia_technologia