Kontrola procesu odlewniczego

Posiadamy własne laboratorium wyposażone w wysokiej klasy urządzenia do badań, dzięki czemu monitorujemy jakość wyrobów na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Laboratorium wykonuje badania:

♦ Analiza chemiczna stali nisko-, średnio- i wysoko stopowych, stali manganowych oraz żeliwa przy użyciu spektrometru typu SPECTROMAXx.
♦ Badania wytrzymałości mas formierskich.
♦ Analiza sitowa z dostaw piasku i mas formierskich oraz badanie wilgotności mas.
♦ Badania mikroskopowe stali wraz z przygotowaniem prób do badań, za pomocą mikroskopu metalograficznego Neophot 2, który umożliwia ocenę zgładów przy powiększeniu od 50 do 1000x.

Jakość naszych wyrobów potwierdzamy stosownymi atestami :

♦ składu chemicznego
♦ własności wytrzymałościowych

Na życzenie klienta wykonujemy również badania nieniszczące :

♦ penetracyjne
♦ magnetyczno – proszkowe
♦ ultradźwiękowe
♦ radiograficzne

Dodatkowo na życzenie klientów realizujemy odbiory zewnętrzne między innymi dla przemysłu morskiego, kolejowego i zbrojeniowego.

 

technologia_kontrola