Oferujemy odlewy dla taboru kolejowego:

  • podkładki szynowe przeznaczone pod trakcje tramwajowe i kolejowe
  • elementy rozjazdów torowych
  • elementy wagonów