KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. od początku swojej działalności produkuje elementy do przemysłu hutniczego takie jak :

– szczęki

– progi , podkłady i pokrywy do pieców

– stożki zębate

– koła biegowe , zębate , linowe

– ławy walców

– wlewnice , nadstawki wlewnic , płyty podwlewnicowe

– kadzie żużlowe

– pazury