Marek Tymkiewicz
Członek
Rady Nadzorczej
Paweł Starżyk  
Członek
Rady Nadzorczej
Marek Kaczyński
Członek
Rady Nadzorczej

 

 

Arnold Bul  
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Bożek
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

 

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.
Ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Tel. +48 15 813 63 96
Fax. +48 15 813 59 52
e-mail. odlewnia@kopex.com.pl
www.kopexfoundry.pl