Osoby zainteresowane pracą w KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. mogą złożyć aplikację do Biura Spraw Osobowych.
Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

 

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.
Biuro Spraw Osobowych
ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
e-mail: odlewnia@kopex.com.pl

 

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Aktualne oferty pracy