onas

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. utworzona w wyniku przekształceń organizacyjno-własnościowych wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KOPEX. Do Spółki należą dwie odlewnie: Zakład HSW w Stalowej Woli i Zakład STA w Tarnowskich Górach.

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. jest producentem odlewów staliwnych i żeliwnych najwyższej jakości, w konkurencyjnej cenie, spełniające wymagania i oczekiwania Klientów. Odlewy wykorzystywane są do maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych i transportowych,
dla górnictwa, hutnictwa, cementowni, energetyki oraz przemysłu morskiego i maszyn rolniczych.

 

 

Historia

Wydział produkcyjny w Stalowej Woli

historia_hsw

1938

Założenie

Odlewnia żeliwa szarego wraz z modelarnią powstała jako integralny element części hutniczej Zakładów Południowych  (pierwotnej nazwy Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola) w roku 1938. Głównymi zadaniami odlewni wówczas było:

  • zapewnienie dostaw osprzętu stalowniczego dla potrzeb stalowni,
  • zapewnienie dostaw półfabrykatów odlewanych dla potrzeb remontowych całych Zakładów.
1953

Odlewnia Staliwa

W 1953 roku dla potrzeb dynamicznie rosnącej produkcji uruchomiona została Odlewnia Staliwa.

1980

HARVEASTER

W 1980 roku  oddano do eksploatacji odlewnię żeliwa sferoidalnego z głównym zadaniem zapewnienia odlewów dla programu produkcyjnego ciągników i ładowarek gąsienicowych w kooperacji z firmą amerykańską HARVESTER.

15.07.1991

Spółka akcyjna HSW S.A.

W dniu 15.07.1991 roku powołana została spółka akcyjna HSW S.A., która przejęła majątek przedsiębiorstwa państwowego Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola, a wraz z nim Odlewnię Staliwa (tzw. Wydział H7). 01.01.1996 roku wydział przekształcony został w spółkę prawa handlowego pod nazwą HSW – Zakład Odlewniczy Sp. z o.o.

28.07.2000

HSW - Odlewnia Sp. z o.o.

W wyniku potrzeby przeprowadzenia restrukturyzacji tej spółki z dniem 28.07.2000 roku na bazie części majątku HSW S.A. i HSW Zakład Odlewniczy Sp. z o.o. , została utworzona nowa spółka pod nazwą HSW – Odlewnia Sp. z o.o., która działalność gospodarczą rozpoczęła z dniem 16 października 2000 roku.

Sierpeń 2007

Grupa ZZM – Kopex S.A.

W sierpniu 2007 roku spółka weszła w skład Grupy ZZM – Kopex S.A. w ramach której działa do dnia dzisiejszego pod nazwą HSW Odlewnia Sp. z o.o.

Czerwiec 2015

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.

1 czerwca 2015 roku HSW Odlewnia Sp. z o.o. zmieniła nazwę na KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.

 

 

Wydział produkcyjny w Tarnowskich Górach

27 maja 1786 r

Historia Zakładu

Historia STA-Odlewnie związana jest z historią Zakładów Mechanicznych ZAMET . W drugiej połowie XVIII w. kiedy to nastąpił rozwój górnictwa, a wraz z nim i hutnictwa kruszcowego na skalę przemysłową, w wyniku odkrycia bogatych złóż rud ołowiu, położono 27 maja 1786 r. kamień węgielny pod budowę Huty Fryderyk, kolebki dzisiejszych Zakładów Mechanicznych ZAMET.

XIX w

Rozwój

Jej rozwój przypada dopiero na wiek XIX, w którym średnia zatrudnienia wyniosła 600 pracowników.

1946

Wznowienie działalności

Działalność przemysłowa Huty Fryderyk została wznowiona w 1946 r. W tym też roku uruchomiono odlewnię żeliwa, modelarnię oraz wydziały: konstrukcyjny i mechaniczny, podnosząc przedsiębiorstwo do rangi głównego wytwórcy urządzeń i konstrukcji dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych.

1961

Zamet

W 1961r. przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę ZAMET

1991

ZM ZAMET S.A.

W 1991 r. Zakłady zostały przekształcone w spółkę Skarbu Państwa .W 1993 r w wyniku prywatyzacji przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie ZM ZAMET S.A. o udziale większościowym Mostostal – Eksport S.A. w Warszawie. Odtąd ZAMET funkcjonuje jako holding, podlegając przekształceniom własnościowym w zmieniających się warunkach rynkowych.

1996

Grupa Kapitałowa ZAMET

W 1996 r. wydzielony zostaje Zakład Odlewni, który od 1 stycznia 1997 r. uzyskuje samodzielność organizacyjną jako Z.O. „ZAMET-ODLEWNIE” Sp. z o.o., który funkcjonuje w Grupie Kapitałowej ZAMET do grudnia 2004 roku.

2005

STA - ODLEWNIE Sp. z o.o.

Od roku 2005 Z.O. „ZAMET – ODLEWNIE” zostaje wykupiony przez „STA-Odlewnie” i staje się samodzielnym zakładem wyodrębnionym z Grupy Kapitałowej „ZAMET”, gdzie we wrześniu 2005 r. przyjmuje nazwę „STA – ODLEWNIE” Sp. z o.o

2015

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.

W 2015 roku wchodzi w skład KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.