KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.  działa w sposób społecznie odpowiedzialny, gdzie podstawą jest strategia zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem celów biznesowych, dobra społecznego, ochrony środowiska oraz dobrych relacji z naszymi interesariuszami.
 • Data publikacji: 15.09.2016r

   

   

  Współpraca KOPEX FOUNDRY z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

  Odlewnia KOPEX FOUNDRY rozpoczyna współpracę z Katolickiem Uniwersytetem Lubelskim. Podczas wspólnego projektu studenci Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli mają możliwość zgłębiać wiedzę z zakresu inżynierii materiałów, szczególnie z odlewnictwa i analizy materiałów metalowych.
  Nawiązanie współpracy Odlewni z Uniwersytetem pozwoli na dostosowanie wiedzy i umiejętności absolwentów do potrzeb rynku pracy, a nawet wymagań konkretnych pracodawców.

  Więcej w artykule

 

 

♦ Pracujemy zgodnie z etyką oraz wymaganiami prawa w relacjach osobistych i biznesowych z poszanowaniem osób oraz organizacji tworzonych przez te osoby.
Pracujemy dla pracowników
♦ Zapewniamy dobre i bezpieczne warunki pracy;
♦ Naszym pracownikom zapewniamy możliwości rozwoju i awansu;
♦ Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i stwarzamy szanse do ich realizacji.
Pracujemy dla naszych klientów
♦ Zapewniamy najwyższą możliwą do uzyskania jakość naszych produktów, terminowość ich dostaw oraz innowacyjność w zakresie rozwiązań produkcyjnych;
♦ Założone cele biznesowe realizujemy zgodnie z zasadami wolnej konkurencji;
♦ Troska o klienta i jego satysfakcja jest naszym priorytetem.
Pracujemy dla właścicieli
♦ Zapewniamy pracę na wysokim poziomie w celu podwyższenia wartości firmy.
Pracujemy dla najbliższego otoczenia
♦ Wszystkie zachodzące procesy w organizacji oparte są na poszanowaniu i ochronie osób;
♦ Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dyrektywami i normami w zakresie ochrony środowiska;
♦ Wspieramy szkolnictwo wyższe;
♦ Prowadzimy działalność charytatywną;
♦ Realizujemy programy grantowe, wsparcie finansowe lub rzeczowe.

Podstawową wartością w Spółce KOPEX FOUNDRY są ludzie, a szczególną wagę przykładamy do kształtowania i rozwijania pracowników spółki.

Kluczowymi celami w zakresie polityki kadrowej są:
♦ zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia;
♦ ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa pracy;
♦ podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu;
♦ zapewnienie przejrzystych zasad rekrutacji.

Ochrona środowiska w Spółce KOPEX FOUNDRY polega na identyfikowaniu aspektów środowiskowych oraz ich ocenie, klasyfikowaniu i monitorowaniu w celu prowadzenia działań korygujących, zapobiegawczych bądź doskonalących ochronę środowiska.
Uwzględniając wymagania prawne i inne związane z działalnością KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o., znaczące aspekty środowiskowe, technologiczne oraz oczekiwania stron zainteresowanych określony został program zarządzania środowiskowego.
KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane. Spółka realizuje na bieżąco wszystkie obowiązki ewidencji oraz wiązane ze składaniem raportów do organów państwowych na temat korzystania z środowiska naturalnego.