Misja KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.

„Rozwój i bezpieczeństwo osób tworzących naszą organizację oraz znajdujących się w jej bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniu”