Dnia 19 lipca 2016 r. weszła w życie nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE, zastępująca dyrektywę 97/23/WE.

Adresatami nowej dyrektywy PED są producenci, importerzy i dystrybutorzy urządzeń ciśnieniowych i zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara, w szczególności:

–    zbiorników i rurociągów przeznaczonych do gazów, skroplonych gazów, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par i cieczy o określonych parametrach
–    opalanych lub inaczej ogrzewanych urządzeń ciśnieniowych
–    osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego przeznaczonego dla w/w urządzeń.

 

Na wniosek KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. o certyfikację Spółki wg nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU i AD 2000 Merkblatt W0 w dniu 27.07.2016 roku w Zakładzie w Stalowej Woli i 02.08.2016 w Zakładzie w Tarnowskich Górach odbył się Audit certyfikujący przeprowadzony przez Auditora TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Odpowiedzialnymi za uzyskanie certyfikatu byli Agnieszka Buniowska – Pełnomocnik ds. ZSZ oraz Tomasz Krasowski – Główny Spawalnik.

 

Po uzyskaniu Świadectwa uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobu w branży kolejowej przyszedł czas na zdobywanie kolejnych uprawnień.

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzony w KOPEX FOUNDRY audit wytwórcy materiałów na zgodność z wymaganiami PED 2014/68/EU i AD 2000 Merkblatt W0 zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

tuv-pl

Poświadczenie pozytywnego wyniku auditu.       <<Tutaj>>