Formiernia, wytapianie i zalewanie stali

 

Oczyszczalnia, obróbka cieplna i mechaniczna

 

Badania i kontrola