Podczas przeprowadzonego w dniach 01-06.04.2016 auditu ponownej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, została również przeprowadzona weryfikacja wdrożenia nowych wymagań według PN-EN ISO 9001:2015.
Badanie auditowe wykazało, że funkcjonujący w Spółce system zarządzania jest zgodny z kryteriami auditu, skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych, ale przede wszystkim przydatny do zakresu certyfikacji – produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych.
„KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. jako jedna z nielicznych firm w Polsce może pochwalić się akredytowanym certyfikatem systemu zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
System Zarządzania oraz procesy objęte zakresem certyfikacji w Spółce są wciąż doskonalone, czego efektem są uzyskiwane Certyfikaty.” – mówi Agnieszka Buniowska – Pełnomocnik ds. ZSZ.

ISO 9001_2015pl